ประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคล

บรรยากาศภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคล ประจำปี 2565 วันที่ 13 พ.ค.โดยทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดแผงรั้วกั้นได้มีเกษตรกรและประชาชนจำนวนมาก รีบวิ่งเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในพิธีหว่านรวมถึงพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่นำมาจัดในพิธี เพื่อความสิริมงคลและนำไปแจกจ่ายญาติพี่น้อง พร้อมทั้งนำไปใช้ในการหว่านข้าวในฤดูกาลนี้

ประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว

ทั้งนี้ จากการสอบถามประชาชนที่มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวว่า ส่วนตัวมาร่วมงานทุกปี พร้อมทั้งมีการจดไว้ในสมุดบันทึกว่ามาร่วมกี่ครั้งแล้ว ปีนี้ถือเป็นปีที่ 15 แล้ว ซึ่งตนเองจะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและดิน ที่ผ่านการประกอบพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและนำไปแบ่งปันญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนเสริมสิริมงคลตามความเชื่อ เพื่อหวังให้นามีผลผลิตที่งอกงาม

ประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว

ขณะเดียวกัน ประชาชนเองก็อยากสะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาลให้ช่วยพยุงราคาสินค้าทางการเกษตร รวมไปถึงต้นทุนทางการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งราคาปุ๋ยและสารกำจัดวัชพืช รวมไปถึงอยากให้มีการจัดสรรที่ดินทำกินรวมไปถึงแหล่งน้ำเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น โดยมองว่าผู้ที่เป็นผู้แทนของประชาชนต้องทำงานให้หนักเพื่อประชาชน ไม่ใช่นึกถึงแต่ผลประโยชน์ของพวกพ้องเป็นสำคัญ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ charapro-shop.com

๊UFA

Releated